Termeni și condiții

Vă rugăm să citiți cu atenție termenii și condițiile de utilizare ale acestui website, întrucât accesarea lui implică acceptul dumneavoastră cu privire la clauzele stipulate.

În calitate de proprietar al website-ului www.bebepasere.ro, Bebe Pasere își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestui website, precum și Termenii și Condițiile de utilizare, fără niciun fel de notificare prealabilă. De aceea, vă rugăm să vizitați periodic această secțiune.

De asemenea, Bebe Pasere își rezervă dreptul de a întrerupe unilateral accesul la website (integral sau parțial), în orice moment. Bebe Pasere nu poate fi răspunzător față de Utilizator sau față de oricare terțe persoane pentru orice prejudicii rezultând dintr-o astfel de întrerupere unilaterală a accesului la website.

DREPTURI DE AUTOR
Întregul conținut al website-ului www.bebepasere.ro incluzând, dar nefiind limitat la date, imagini, texte, grafică, formatări (inclusiv selectarea, coordonarea și aranjarea materialelor pe site), simboluri, clipuri audio/video, elemente de web-design, scripturi sau programe, mărci și logo-uri, precum și orice alte informații și materiale de pe website-ul www.bebepasere.ro reprezintă proprietatea Bebe Pasere, a partenerilor săi și a licențiaților acestora, fiind protejată prin drepturi de autor, drepturi asupra mărcilor, precum și prin orice alte drepturi de proprietate intelectuală aplicabile (denumite în continuare în mod colectiv “Conținutul”).

Aceste materiale nu pot fi copiate, supuse unor operațiuni de inginerie inversă, decompilate, dezasamblate, modificate, publicate pe alte website-uri, schimbate sau distribuite, redistribuite, licențiate, sub-licențiate sau transferate în orice formă de către Utilizator. Niciunul dintre elementele de pe website nu va fi considerat a acorda direct, implicit, sau în orice alt mod, orice licență sau drept de a utiliza, în orice scop Conținutul, în tot sau în parte. Mărcile, logourile și numele comerciale, atât înregistrate cât și neînregistrate (denumite, în mod colectiv, ”Mărcile”) afișate pe website aparțin Bebe Pasere sau terților parteneri afiliați ai acestuia. Nimic de pe Website nu trebuie interpretat că acordând, în mod direct, implicit, sau în alt mod, orice licență sau drept de utilizare a oricărei Mărci afișate pe website. Utilizatorul declară și înțelege că orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală ale www.bebepasere.ro sau terților parteneri ai acestuia și va atrage exercitarea, de către aceștia a tuturor remediilor legale.

Bebe Pasere afișează în secțiunea ȘTIRI articole preluate din presa locală și națională, cu menționarea sursei de unde a fost preluată informația. Această secțiune conține linkuri către alte site-uri, externe. Dacă utilizatorul face click pe un link de la o terță parte, va fi direcționat către acel site. De reținut ca aceste site-uri externe nu sunt operate de Bebe Pasere. Prin urmare, utilizatorul este sfătuit sa revizuiască Politica de confidențialitate a acestor site-uri web. Bebe Pasere nu are control și nu își asumă nicio responsabilitate pentru conținutul, politicile de confidențialitate sau practicile site-urilor sau serviciilor terților.

Utilizatorul nu poate accesa sau utiliza website-ul www.bebepasere.ro în niciun fel care ar putea sau care are scopul de a dauna sau afecta website-ul sau orice server sau rețeaua care stă la baza website-ului, sau de a interfera cu utilizarea și dreptul oricărei alte persoane sau entități de a utiliza website-ul.

CONDIȚII DE UTILIZARE. GARANȚII ȘI LIMITĂRI
Website-ul www.bebepasere.ro poate fi accesat în mod liber de orice persoană care a împlinit vârsta de 16 ani la data accesării și utilizării website-ului.

Utilizatorul înțelege și recunoaște că utilizarea website-ului se realizează în totalitate pe răspunderea sa. Utilizatorul poate înceta în orice moment folosirea www.bebepasere.ro.

Prezentul site, împreună cu ansamblul informațiilor conținute, este furnizat Utilizatorului “ca atare”, fără a se oferi vreo garanție, fie expresă sau implicită. Bebe Pasere nu garantează că website-ul, serverele pe care acesta este găzduit sau e-mail-urile trimise de reprezentanții săi, nu conțin viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător.

Utilizatorul folosește site-ul pe propria sa răspundere, Bebe Pasere fiind exonerat de eventuale daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea site-ului respectiv de informațiile utilizate de pe site.

Nu garantăm că utilizarea acestui site va fi neîntreruptă sau fără erori. Prin derogare de la orice prevedere a acestor Termeni și Condiții, în măsură maximă admisă de lege, nu vom fi responsabili pentru funcționarea sau disponibilitatea site-ului, indiferent de motivele sau factorii care au condus la întreruperea sa.

Nu oferim nicio garanție în ceea ce privește condițiile de comunicație ale utilizatorilor, inclusiv starea de funcționare a computerului personal. Mai mult decât atât, printre informațiile publicate pe site nu se regăsește niciuna care să facă trimitere la compatibilitatea dintre calculatorul utilizatorului și site.

Accesarea www.bebepasere.ro se face exclusiv prin voința dumneavoastră. Bebe Pasere nu răspunde pentru datele personale inexacte și/sau neadevărate furnizate de Utilizator.

Bebe Pasere nu se face răspunzător de eventualele erori sau omisiuni ce pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor sau a informațiilor de pe site. Nu acordăm niciun fel de garanție referitoare la conținutul și utilizarea acestui site. Informațiile publicate corespund realității la momentul înscrierii lor pe website sau al actualizării paginilor ce compun website-ul. În același sens, Bebe Pasere nu răspunde pentru acuratețea și actualitatea informațiilor furnizate de către terți și care sunt publicate pe www.bebepasere.ro

Bebe Pasere își rezervă dreptul de a modifica în orice moment datele de pe website, în funcție de schimbările ce au loc cu privire la activitatea sa și a documentelor rezultate din activitatea sa, cu privire la componența echipei, datele de contact, etc.

Bebe Pasere nu declară, nu garantează, nu aprobă și nu își asumă niciun fel de responsabilitate în ceea ce privește website-urile externe care conțin link-uri către acest site. Niciun website extern pe care-l vizitați că urmare a accesării unui link de pe www.bebepasere.ro nu se află sub verificarea și controlul Bebe Pasere iar vizitarea site-ului extern se face exclusiv pe răspunderea dumneavoastră.

SECURITATE
Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestui site și tentativa de efectuare a acestora, respectiv utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea și/sau copierea de informații cu scopul de a le comercializa, ori alte asemenea acțiuni vor fi pedepsite conform legii.

FRAUDĂ
În scopul accesării și utilizării anumitor secțiuni ale website-ului, poate fi necesară crearea Contului de Utilizator. Prin prezenta, declarați că va asumați integral responsabilitatea pentru oricare dintre activitățile realizate prin intermediul contului pe care îl deschideți pe website și, în consecință, va sfătuim să asigurați securitatea parolei contului sau a altor date de acces.

În cazul în care securitatea contului pe care îl dețineți este compromisă, trebuie să anunțați imediat administratorul website-ului. Bebe Pasere nu își asumă responsabilitatea pentru eventualele daune care vă sunt cauzate sau care sunt cauzate terților de orice fel, prin utilizarea neautorizată a contului.

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
www.bebepasere.ro colectează, prin intermediul website-ului datele dumneavoastră cu caracter personal (exemplu: adresa IP). Informațiile dvs. personale nu vor fi trimise niciodată unor terțe părți.

LEGISLAȚIE. JURISDICȚIE
Termenii și Condițiile sunt guvernate de legile din România.

În eventualitatea unei dispute ce apare din/se referă la/este în legătură cu prevederile Termenilor și Condițiilor și/sau Conținutul acestora, părțile vor urmări rezolvarea pe cale amiabilă, în termen de 30 de zile lucrătoare. În cazul în care nu se poate ajunge la o înțelegere în termenul precizat anterior, conflictul va fi soluționat de instanța judecătorească competentă, în conformitate cu legile române în vigoare.

Pentru sugestii sau reclamații: contact@bebepasere.ro

Prin utilizarea website-ului va exprimați în mod expres acordul cu privire la următoarele prevederi ale acestor Termeni și Condiții: Prevederi generale, Proprietate intelectuală, Utilizarea website-ului, proprietate intelectuală, alte prevederi, litigii.

Vă mulțumim!

Sediu

Str. Gina Patrichi nr.10, Sector 1, București, România

Număr de telefon

+40757776766

E-mail contact

biroupresa@proromania.ro

secretariat@proromania.ro

 

Contact | Termeni și condiții